Pomiń
  • ul. Admiralska 26a, 60-480 Poznań-Kiekrz

Firma Travdar działając od 2007 roku oferuje zleceniodawcom z Poznania i okolic wycinki przyrodnicze i techniczne drzew.

Usługi ogrodnicze oraz związane z pielęgnacją kompleksów drzew i krzewów poznańska firma Travdar wykonuje rzetelnie, szybko i w konkurencyjnej cenie. Prześwietlenia koron drzew, wycinki korygujące i sanitarne pracownicy wykonują na wysokim poziomie z podnośnika koszowego lub arborystycznie czyli metodą sekcyjną od góry.

Inwentaryzacja drzewostanu

W ramach konserwacji zleconego kompleksu drzew i krzewów, arboryści z firmy Travdar z Poznania zajmą się chirurgiczną wycinką konarów i gałęzi suchych, chorych czy zbyt zagęszczających koronę, w sposób tradycyjny z podnośnika lub alpinistycznie.

W ramach cięć technicznych np. wzdłuż dróg, drzewa zostaną podkrzesane, a zbędne krzewy usunięte. Fachowo wykonane przez firmę Travdar cięcia, poprawią bezpieczeństwo ludzi i mienia. Doświetlone zostaną drogi, poprawiona widoczność np. przejść przez tory kolejowe. Poznańska firma Travdar zajmując się cięciami drzew, dba aby nie pogorszyć dobrostanu drzew. Pracownicy firmy Travdar znają drzewa i zadbają o nie, jak konserwatorzy pomników przyrody. Prawidłowe cięcie i redukcja części gałęzi optymalizuje warunki wzrostu i rozwoju drzew.

Cięcia techniczne drzew

Wycinka konarów i gałęzi drzew oraz krzewów, znajdujących się w kolizji z urządzeniami technicznymi lub z architekturą:

  • – wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii PKP i dróg
  • – w energetyce i telekomunikacji
  • – w budownictwie

Podczas cięć redukcyjnych i technicznych dąży się do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Cięcia przyrodnicze drzew

Wykonujemy wszystkie rodzaje cięć, zależnie od potrzeby, wg fizjologicznych zasad wycinki. Pracownicy firmy są dobrymi opiekunami drzew, o które zadbają zgodnie ze zleceniem. Posiadając doświadczenie i niezbędny sprzęt potrafią go fachowo użyć, zależnie od miejsca, celu i zamierzonego efektu.

Stosujemy zasadę minimalizacji cięcia do 20% masy asymilacyjnej drzewa. Jedno duże drzewo zapewnia rocznie tlen dla 10 osób. Cięcia przyrodnicze dzielą się na: pielęgnacyjne, sanitarne, korygujące i prześwietlające.

Cięcia pielęgnacyjne

Dążąc do odmłodzenia roślin staramy się uzyskać typowy dla danego gatunku drzewa pokrój korony np. kulisty, stożkowy czy piramidalny.

Cięcia sanitarne

Usuniemy martwe, złamane, porażone grzybem gałęzie i korony.

Cięcia prześwietlające

Specjalizujemy się w wycince zbędnych konarów i gałęzi dużych drzew. W ramach pielęgnacji zieleni wysokiej wykonamy cięcia rozrzedzające zbyt zagęszczone korony. Praca ta poprawia warunki życia roślin. Drzewa lepiej wykorzystują światło słoneczne a korony są lepiej napowietrzone, co chroni je od chorób grzybiczych. Jesteśmy przyjacielami drzew i wiemy, że należy dbać o drzewa i robić przeglądy koron, aby suche konary samoczynnie nie spadły na spacerujących pod nimi ludźmi. Wiele zniszczeń, zatorów i tragedii powodują powalone drzewa i ułamane korony po burzach czy wichurach. Na drogach leżą złamane drzewa ( tzw. złom, wywroty, wiatrołamy) czasami nawet z wyrwanymi korzeniami. Połamane gałęzie uniemożliwiają przejście. Firma Travdar zna ciężar drzew i wie jak niebezpieczną wykonuje pracę.

Pracownicy firmy potną drzewa powalone. Fachowo odetną nadłamane konary, uprzątną gałęzie oraz wyfrezują lub wykarczują pozostałości korzeniowe wg zlecenia. Posiadając odpowiednie doświadczenie, wiedzę i narzędzia usuną i wywiozą zbędne konary i gałęzie.

Wycinka drzew często wymaga odpowiednich zezwoleń, o których informuje rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody ( tekst jednolity z 2020 roku).

Pracując na wysokości z obiektami o dużej masie, zachowujemy wszystkie normy bezpieczeństwa. Działamy wg obowiązujących przepisów i instrukcji oraz dbamy o eliminowanie zagrożeń. Teren prac jest oznakowany i zabezpieczony. Prace odbywają się tak aby, nie uszkodzić pozostałych elementów terenu: zieleni, budowli, urządzeń gazowych, wodnych, energetycznych, teletechnicznych i innych oraz sąsiadujących obiektów roślinnych.

Usługi firmy Travdar z Poznania są w pełni zmechanizowane, co skraca czas realizacji zleceń na poznańskim rynku. Pracownicy firmy wykonali wiele prac związanych z tematyką zieleni i nie boją się nowych wyzwań.