Pomiń
  • ul. Admiralska 26a, 60-480 Poznań-Kiekrz

Firma Travdar z Poznania specjalizuje się w wycince zbędnych drzew i krzewów na terenach przeznaczonych pod nowe inwestycje. Oferta skierowana jest do firm budowlanych, deweloperów, instytucji publicznych i zarządców dróg z Poznania i okolic. Pracownicy firmy zlikwidują stare sady owocowe, zbędne samosiejki oraz duże drzewa kolidujące z inwestycją zgodnie ze zleceniem. Wytniemy i potniemy pnie, korony i gałęzie czy wykarczujemy lub wyfrezujemy karpy z korzeniami. Po uprzątnięciu terenu pod inwestycję, firma Travdar zajmie się wywozem i utylizacją odpadów drzewnych.

Poznań i powiat poznański wykazują co roku bardzo wysoki poziom inwestycji budowlanych i drogowych. Wokół Poznania pola dzielone są na działki budowlane. Powstaje wiele osiedli budynków szeregowych i bliźniaczych. Układane są kilometry sieci uzbrojenia podziemnego. Deweloperzy zlecają budowy dróg i parkingów do nowopowstałych budynków. Budowane są nowe firmy, markety i biurowce. Często stare drzewa przeszkadzają w realizacji projektów nowych enklaw zieleni albo w poszerzeniu dróg o ścieżki rowerowe. Wycinką takich drzew i krzewów zajmują się fachowcy z poznańskiej firmy Travdar.

Przydrożne drzewa ograniczają widoczność i przeszkadzają w modernizacji dróg czy linii kolejowych. Wielkie korzenie niszczą infrastrukturę i powierzchnię drogową. Zarządcy dróg wiedzą jak duże zagrożenie stanowią stare konary zwieszające się nad drogami. Firma Travdar zajmuje się podkrzesywaniem starych drzew wzdłuż ulic Poznania i innych miast powiatu poznańskiego, zabezpieczając teren wycinki.

Deweloperzy i zarządcy dróg, osiedli i zieleni miejskiej a także firmy budowlane chcąc zrealizować projekty inwestycyjne na zadrzewionym terenie, załatwiają zgody na wycinkę zbędnych drzew. Uzyskawszy odpowiednie zezwolenia szukają firmy, która fachowo zajmie się wycinką drzew i przygotuje teren pod ich inwestycję.

Specjalistyczna poznańska firma Travdar usunie zbędną zieleń wysoką czyli wyrąbie zbędne drzewa, gdyż posiada niezbędne maszyny i urządzenia oraz dysponuje ekipą doświadczonych fachowców. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo własne, osób trzecich i mienia. Pracując na wysokościach w podnośniku koszowym i mając do czynienia z obiektami o dużej wadze, należy dobrać odpowiedni rodzaj cięcia, miejsce cięcia oraz niezbędne narzędzia. Trzeba zaplanować plan pracy, gdyż działania są radykalne i nieodwracalnie zmieniają przestrzeń. Ścinane drewno ma własne naprężenia i dużą wagę.

Doświadczeni pracownicy firmy Travdar zajmującej się wycinką drzew i pielęgnacją dużych kompleksów zieleni znają się bardzo dobrze na swojej pracy. Oprócz ścinania drzew muszą znać się na odczytywaniu geodezyjnych map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500, na których geodeci wprowadzili większe drzewa rosnące przy drogach, granice działek i ich numery, budynki i budowle oraz podziemne i naziemne sieci uzbrojenia terenu. Projektanci wykorzystują mapy do tworzenia planów nowej inwestycji, zaznaczając drzewa przeznaczone do wycinki. Wycinając i formując drzewa zwracamy uwagę, aby nie uszkodzić:

  • – drzew, które mają pozostać;
  • – sieci gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
  • – kanałów, zaworów, hydrantów, słupów, szafek energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
  • – słupów, budynków i budowli.

Przed likwidacją przez wycinkę nalży zabezpieczyć teren w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. Budki lęgowe należy przenieść na drzewa, które pozostają na terenie inwestycji. Przeglądamy drzewa pod względem bytowania na nich ptaków, nietoperzy i wiewiórek.

Należy posiadać zezwolenia na wycinkę niektórych drzew, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o ochronie przyrody.

Pracownicy firmy znają się na obowiązującym prawie związanym z wycinką drzew i krzewów oraz zawsze przestrzegają wytycznych oraz norm technicznych w tym BHP. Umieją dobrać metodę wycinki do wielkości i stanu drzewa oraz uwzględniając jego położenie względem ogrodzeń i innych obiektów widocznych w terenie oraz położonych pod ziemią i widocznych na mapach zasadniczych .

Właściciel firmy Travdar Jacek Okołów wykonując zlecenia wycinki dla ambitnych inwestorów z Poznania i okolic dysponuje odpowiednim zespołem fachowców, potencjałem technicznym, środkami transportu oraz sprzętem i maszynami (recykler, rębaki, frezarki, łuparki, cęgi do korzeni, podnośnik koszowy i inne).

Wycinka i formowanie drzew na terenie pod inwestycję jest pracą, która wymaga od osób ją wykonujących sprawności, siły oraz odporności na pracę w hałasie (maszyny wibrują, emitują pyły). Pracownicy firmy Travdar wykonują w razie potrzeby cięcia sekcyjne (od góry) wykazując się umiejętnościami alpinistycznymi i pracując bez ciężkiego sprzętu.

Firma Travdar zadba o drzewa, które pozostaną na terenie inwestycji np. zabezpieczając je otuliną z desek, aby nie uległy uszkodzeniu podczas pracy ciężkiego sprzętu.

Wycenę prac z ich etapowaniem sporządzamy szybko, pomagając inwestorom w podjęciu decyzji o wyborze firmy Travdar. Nasi ambitni i doświadczeni pracownicy nie boją się trudnych wyzwań. Zrealizujemy każde zlecenie związane z oczyszczeniem terenu pod inwestycję ze zbędnej zieleni od inwestorów z Poznania i okolic.